Nu kan även du bli glömd av Google

Redan under första dagen som Google gjorde det möjligt att bli “glömd” fick sökjätten 12.000 ärenden inskickade via sitt webbformulär. Att bli av med publicerade pinsamheter, felaktigheter eller av rena principiella skäl bara bli raderad är mer populärt än någon kunde ha anat. Googles beslut att acceptera EU-domstolens beslut om att låta personer bli “glömda” öppnar upp för en ny era av datavärde, informationssäkerhet och anonymitet

“EU-domstolen beslutade nyligen att användare har rätt att begära att sökmotorer tar bort resultat för sökfrågor som innehåller deras namn om resultaten är inadekvata, irrelevanta eller inte längre relevanta, eller överflödiga i förhållande till syftet med att bearbeta dem”, skriver Google på sin webbplats.

Google skriver – “När vi efterlever detta beslut kommer vi att bedöma varje enskild begäran och försöka hitta en jämvikt mellan individens rättigheter till integritet och allmänhetens rätt att få reda på och sprida information. När vi utvärderar din begäran tittar vi på om sökresultaten innehåller inaktuell information om dig och om informationen har ett allmänintresse – som t.ex. när det handlar om ekonomiska bedrägerier, tjänstefel, fällande domar eller statstjänstemäns offentliga uppträdande. Om du vill begära borttagning fyller du i formuläret nedan. Observera att formuläret är under utveckling. Vi ser fram emot att samarbeta mer med dataskyddsmyndigheter och andra under de kommande månaderna medan vi förbättrar våra metoder”.

Med andra ord har Google fått ge vika för påtryckningarna från EU. Nu har alla rätt att bli “glömda” av sökmotorjätten. Om du vill gå igenom processen ska du fylla i detta formulär och sedan vänta på svar. Att Google accepterat att det finns fall där man inte vill vill blir sökbar kommer att öka efterfrågan på anonymitetsprogram och liknande tjänster.

För att klara av yttre påtryckningar har Google tillsatt en extern och “objektiv” expertgrupp som ska arbeta för individens rättigheter samtidigt som den ska försvara sökjättens affärsmodell.  Personer som ingår i den expertgrupp som Google utsett är:

– Frank La Rue (Arbetar på UN med Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression)
– Peggy Valcke (Director, University of Leuven law school)
– Jose Luis Piñar (tidigare spanska DPA, numera akademiker)
– Jimmy Wales (Wikipedia)
– Luciano Floridi (Information ethics philosopher på Oxford Internet Institute)

Vi har under en lång tid accepterat våra öden att bli kartlagda, lagrade, sökbara och behandlade som en tillgång av både sökföretag, annonsörer, medier och myndigheter. Är Googles acceptans av EU-domstolen början till nya värderingar?

Nu ska jag gå in på Google Analytics och se hur många som läst den här artikeln.