Nu kan AI förutspå dina tankar

Länge har det diskuterats när dagen kommer då datorerna blir smartare än människorna, ett första steg är att datorn behöver kunna läsa dina tankar, något som forskare nu lyckats med.
Det är forskare vid Carnegie Mellon-universitetet i USA som lyckats med bedriften att få en AI att kunna läsa vad en person tänker på utifrån hjärnscanning. Genom att låta en AI få se bilder från en funktionell magnetröntgenscanning (fMRI) kunde de lära datorn att förstå vilka tankar som aktiverade vilka regioner i hjärnan.
Datorn fick sedan förutspå vilka regioner i hjärnan som skulle aktiveras vid olika typer av komplexa meningar. Datorn kategoriserade dessa aktiveringar som människor, platser, handlingar och känslor, med totalt 42 underkategorier, och kunde baserat på dessa kategorier förutspå hur hjärnaktiveringen skulle se ut. Datorn kunde även göra detta baklänges, och utifrån bilder av hjärnan avgöra vilka ord som sagts. Upp till 240 olika stimuli testades, och det var inte bara ord som ”banan” utan komplexa meningar som ”Jag tycker om att äta bananer på kvällen tillsammans med mina vänner”.
Forskarnas AI hade en förbluffande träffsäkerhet på hela 87 %, vilket gör att det snart kan finnas praktiska applikationer. Bland annat kommer det hjälpa forskarna att bättre förstå hur tankar representeras i hjärnan, något som kan leda till stora framsteg inom hjärnforskning. Det innebär även framsteg för datavetenskapen, då det är första gången som en dator kunnat förutspå mänskliga tankar.
För vissa är detta givetvis en oroande utveckling, men samtidigt innebär resultaten att exempelvis Facebooks projekt att skriva text med tanken inte är så långt bort som man tidigare tänkt sig. Fortfarande finns mycket forskning att göra kring exempelvis hur negationer och tonalitet representeras, men mot bakgrund av att datorn redan kan identifiera 42 olika typer av tankekategorier är det inte långt kvar innan datorn på riktigt kan börja läsa tankar, i alla fall baserat på hjärnscanningsbilder.