Nu inleder Datainspektionen sina första GDPR-granskningar

För drygt två veckor sedan ersatte GDPR den tidigare lagen PUL, och med det kommer en tydlig förstärkning av skyddet av personuppgifter. Datainspektionen har till uppgift att se till att lagen efterfölj, och nu inleds en första granskning av 80 företag, organisationer och myndigheter.

Det har varit en hektisk år för många och ordet GDPR har fått kalla kårar att krypa efter ryggraden för såväl företag som myndigheter och organisationer. Nu när lagen väl är på plats börjar dock det stora arbetet att se till att lagen också efterföljs. Datainspektionen meddelar nu att man inleder en granskning av 80 stycken företag, myndigheter och organisationer för att se om de utsett det dataskyddsombud (DSO) som de enligt lagen ska ha.

Vem som är DSO ska anmälas in till Datainspektionen, och personen i fråga fungerar i praktiken som myndighetens förlängda arm som ska se till att lagen efterföljs. De som inte utsett något DSO har möjlighet att rätta till det på en gång, annars riskerar man att drabbas av sanktionsavgifter meddelar Datainspektionen.

Datainspektionen har även börjat få in anmälningar om personuppgiftsincidenter. Det är något som företag och organisationer själva ska skicka in då det hänt, eller finns risk för, att personuppgifter hamnat i orätta händer. Redan några dagar efter att GDPR trätt i kraft hade man fått in 65 anmälningar meddelar Datainspektionens stabschef Karin Lönnheden. I de flesta fall är det dock mindre incidenter där datorer blivit stulna eller mail råkat skickats till fel person. Men det är i alla fall lovande att rutinerna verkar fungera.

Utöver mindre sanktionsavgifter lär det dock dröja innan vi får se något större mål som en följd av GDPR. Bara några timmar efter att lagen trädde i kraft kom det in anmälningar mot Facebook, Google, Instagram och Whatsapp. Både Instagram och Whatsapp ägs av Facebook som meddelat att man följer den nya lagen, även Google säger i ett uttalande till BBC att man byggt in integritet och säkerhet i sina produkter för att garantera att lagen efterföljs. Vad resultatet kommer bli återstår dock att se, och sannolikt kommer det bli en lång och seg rättsprocess innan vi får se någon dom.