Nu finns det en e-bok om omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning är något som alla gör, mer eller mindre. Men för att bli verkligt bra behöver den vara systematisk, menar Umeåföretaget Nobicon som nu ger ut en e-bok i området.

Ett systematiskt omvärldsarbete består både av omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Dessutom bör den ske samordnat inom en organisation mot ett givet mål och enligt en given process. Det menar Umeåföretaget Nobicon som utvecklar verktyg för ett sådant arbete.

Nobicon har varit med länge, ända sedan 1991, med sina tjänster kring informations- och mediabevakning. För att bredda kunskapen om omvärldsbevakning har nu företaget sammanfattat ett antal god råd i en e-bok.

Jonas Wahlqvist, vd för Nobicon svarar på frågor om e-boken.

Varför ger ni ut en bok om omvärldsbevakning?

Omvärldsbevakning är ett område där alla gör något, men oftast inte alls på ett systematiskt sätt. Tanken är att ge en snabbguide för den från ledningshåll som vill ta ett grepp om frågan.

Boken vänder sig främst till ledningsgrupper. Varför är det viktigt att de har koll på omvärlden?

Det är ju i ledningsgrupper av olika former som många beslut fattas. En del i ett bra beslutsunderlag är att ha koll på hur omvärlden rör sig i den fråga man ska besluta om. Omvärlden rör sig ju allt snabbare och många organisationer känner ett allt starkare förändringstryck drivet av digitalisering, urbanisering, global konkurrens, etc.

Vilka är dina hetaste tips för att lyckas med omvärldsbevakning?

Börja arbeta systematiskt med omvärldsfrågorna – det räcker inte att varje medarbetare själv håller sig uppdaterad efter eget huvud. Börja i rätt ände med att skapa en gemensam bild av syfte, nuläge och de viktigaste frågorna att hålla koll på. Hitta rätt kompetens som har erfarenhet av omvärldsarbete – internt eller externt.

Snabbguide till omvärldsbevakning

Nobicon sammanfattar sin vägledning i omvärldsbevakning i nio punkter. Här är rubrikerna. Innehållet bakom finns i boken De 9 viktigaste frågorna till ledningen om er omvärldsbevakning.

  • Sätt omvärldsbevakning på ledningens agenda
  • Definiera er bild av omvärlden
  • Rita er omvärldskarta
  • Utse en beställare
  • Sätt en budget
  • Hitta rätt kompetens
  • Arbeta tvärfunktionellt
  • Engagera ledningen i tolkningen av resultatet
  • Effektivisera arbetet med ett bra systemstöd

Text och foto: Mikael Hansson
Länk till artikeln: http://www.infotechumea.se/publicerar-e-bok-om-omvarldsbevakning

Länk till föetaget: Nobicon