Nu får du LinkedIn-annonser i din Outlook

Efter snart ett år ser vi nu de första riktiga effekterna av Microsofts uppköp av LinkedIn. Genom det nya initiativet LinkedIn Audience Network kommer annonser kunna placeras i inboxen hos Outlook-användare.
Genom LinkedIn Audience Network sträcker sig LinkedIn ut från sitt eget nätverk och samarbetar med bland annat Googles DoubleClick ad exchange, Rubicon Project, MoPub, Sharethrough, och så klart Microsofts olika produkter, bland annat MSN och Outlook. Tanken är att ge annonsörer möjlighet att nå LinkedIn-användare även utanför nätverket och på så sätt öka såväl räckvidd som genomslagskraft.
Att lägga in reklam i mailprogrammens inbox är inget nytt, Google gör det redan för Gmail. Men skillnaden mellan Googles approach och LinkedIns är att LinkedIn fokuserar på att leverera native-annonser företrädelsevis riktade mot mobila enheter. Därför innehåller LinkedIns annonser bilder, där Googles enbart är textbaserade. Förhoppningen är att det snabbare ska ge användaren en bild av vad annonsen handlar om, till skillnad från en textbaserad annons som kräver mer tid av användaren för att hinna läsa och förstå innehållet.
Läs även: Vad är LinkedIn idag?
Det nya initiativet är sannolikt även ett svar på den kritik som framkommit att LinkedIns användare inte är inne på nätverket så ofta, något som lett till att räckvidden av annonser inom nätverket är mindre än önskat. Genom att nu nå ut till andra ställen där användarna befinner sig kan annonsörerna nå sina målgrupper även om de inte är inne på LinkedIn under kampanjtiden.
Effekterna i beta-testningen av Audience Network visade på mycket fina siffror enligt LinkedIn. Mellan 3-13 % ökad genomslagskraft och en ökning av unika klick med hela 80%. Frågan är om siffrorna håller i sig när fler hoppar på tåget. Däremot är det sannolikt ett smart drag att snabbt vara på bollen, för med tanke på hur många höga beslutsfattare som många företag vill komma åt genom LinkedIn kan annonspriserna för att nå denna målgrupp snabbt stiga.