Nu får du ha din mail ifred från Google

Tidigare har Google skannat Gmail som en del i att samla information för att kunna ge dig riktade annonser, men nu meddelar företaget att de nöjer sig med information från Google-sök och YouTube.
Det är kunder som betalat för att få tillgång till Googles G-suite som oroat sig för att deras företagsmail läses av Google. Trots att Google menat att de bara skannar av gratisfunktioner såsom Gmail, YouTube och Google-sök, slutar de nu helt att skanna av mailen.
Tidigare har detta varit en del i den information som ligger till grund för de riktade annonser du får. Men i takt med att Google (och andra företag) byggt sin databas och blivit bättre på att analysera data så är detta sannolikt överflödig information.
Utåt sett är det givetvis för att bygga förtroende hos sina företagskunder, men Google skulle inte fatta ett sådant beslut om det innebar risker för annonsintäkterna. Därför kan vi lugnt utgå från att annonserna kommer att vara minst lika välriktade idag som de var igår. Enda skillnaden är att informationen bara baseras på data från YouTube och Googles sökmotor.
Eftersom Googles gratisfunktioner bekostas av annonser är det inte möjligt att helt ta bort annonser. Däremot går det att välja bort de anpassade annonser som baseras på ditt surfande och sin sökhistorik. Men frågan är om det inte är bättre med riktade, och därmed relevanta, annonser, än att få slumpmässigt utvalda annonser som i praktiken kan vara vad som helst. Ett annat alternativ är ju att betala för att få se innehåll på olika webbplatser, en lösning som kan komma att bli allt vanligare framöver.