Nu får chefen läsa privata meddelanden du skickar under arbetstid

I tisdags kom Europadomstolen för mänskliga rättigheters (ECHR) beslut gällande den rumänske man som avskedats efter att hans arbetsgivare gått in på hans Yahoo messengerkonto. Enligt företagets policy fick inte Yahoo messenger användas för privat kommunikation under arbetstid. Fallet innebär att andra arbetsgivare nu har laglig rätt att kontrollera dina meddelanden.

Det som är uppseendeväckande är att Europadomstolen bedömer att företaget inte gjort något fel när de gått in och läst mannens meddelanden, såväl på hans företagskonto som på hans privata konto. Detta blir dessutom ett prejudicerande fall som tillåter andra arbetsgivare i Europa att kontrollera sina medarbetares meddelanden.

Domstolens bedömning vilar på det förbud som företaget hade mot privat användande, och menar att det ”inte är orimligt att en arbetsgivare skulle vilja verifiera att anställda fullföljer sina professionella uppgifter under arbetstid”. Företaget i fråga menar att de hade gått in på mannens konto för att undersöka hans kommunikation med kunder och kollegor. När de hittade privat kommunikation pekade detta på ett brott mot företagets policy och mannen avskedades.

Domstolen undviker att diskutera om samma beslut hade fattats om mannen använt en annan kanal för kommunikationen, eller om han istället hade använt sin privata dator eller telefon. Men faktum kvarstår att företaget i det här fallet inte gjorde fel som gick in på mannens privata Yahookonto.

Domstolen bedömde dessutom att det heller inte var fel av arbetsgivaren att använda transkriptioner av kommunikationen i rätten som bevis, förutsatt att identiteten hos de personer som mannen pratat med hölls hemlig.

Detta innebär att anställda inom Europa numera behöver vara mer noga med att följa företagets policy gällande internetanvändning under arbetstid. Flera menar att det är orimligt att ha ett förbud mot privat internetanvändande under arbetstid, då varje individ fortfarande har rätt till ett privatliv. I synnerhet när arbetstider blir mer och mer flexibla och fler arbetar även på kvällar och helger. Det är därför viktigt att hålla sig informerad om vad som gäller på just ditt företag.

Vilka konsekvenser detta kan tänkas få för arbetstagares privatliv är svårt att avgöra. Det finns liknande domar sedan tidigare där arbetsgivare getts rätt då de kontrollerat användande av såväl mail som sociala media. Då har det oftast rört sin om förtal eller lojalitetsbrott i strid med företagets anställningsavtal eller motsvarande dokument. Att ett företag tillåts att ”i god tro” titta igenom en anställds meddelanden på ett privat konto, men från en företagsdator, är märkligt och bekymmersamt.

Trots att detta är den högsta domstolsinstansen i Europa för denna typ av frågor har vi sannolikt inte hört det sista ännu. Individens rätt till privatliv förstärktes ju dessutom nyligen genom den nya dataskyddsförordningen som beslutades av Europarådet i slutet av 2015. Det är inte utan att EU skickar lite blandade signaler i den här frågan.