Nu börjar Sverige registrera fastigheter och mark med blockkedjeteknik

Lantmäteriet börjar nu officiellt att registrera svenska marker och tomter med blockkedjeteknik, alltså samma teknik som används för Bitcoins.
Svenska Lantmäteriet är bland de första i världen att testas blockkedjetekniken för fastighetstransaktioner.
Spännande när en av våra egna organisationer använder den absolut senaste tekniken.
– För att Lantmäteriet ska kunna fortsätta med att ge en enkel, snabb, riktig och säker samhällsservice är det viktigt att vi tar reda på vilka tekniska alternativ som står till buds om något år, säger utvecklingschef Mats Snäll, som ansvarar för uppdraget “digital utveckling” på Lantmäteriet.
Så här fungerar det:
En helt digital fastighetsöverlåtelse med blockkedja innebär att endast de som kan avtala om fastigheten, exempelvis säljare och köpare, samt den som godkänner den, exempelvis Lantmäteriets Fastighetsinskrivning kan skapa rätt innehåll i fastighetsregistret och att bevittning i princip kan ske av “alla” som får tillgång till överlåtelseinformationen. Fastighetsregistret blir en offentligt hållen loggbok över fastighetstransaktioner som alltid har en bevakningskamera på sig så att ingen kan komma åt den utan att det upptäcks.
Här kan du läsa mer.