Nu börjar IBM:s superdator sin nya karriär som kundpsykolog

Annonsfirman Unruly har nu en ny medhjälpare – “superdatorn” Watson, som ska hjälpa till med att skapa psykologiska kundprofiler. Detta ska gå snabbare och enklare än tidigare metoder och inte minst vara avsevärt billigare.

Projektet heter Unruly DNA, och går ut på att man först skapar en panel med 10 000 deltagare jämnt fördelade mellan USA och Storbritannien. Dessa får fylla i ett webbformulär om sina köpvanor, och information om deras konton på Twitter och Facebook.

Läs mer: IBM ska hjälpa världen in i IoT-framtiden

IBM:s Watson får sedan analysera dessa sociala konton med hjälp av sin avancerade teknik för maskininlärning och språkanalys. Resultaten delas sedan upp i fem huvudkategorier med underavdelningar, skriver Martech.

Informationen ska användas för att skapa mer träffsäkra riktade videoannonser, och målet är att öka försäljningen från de lite “lättare” konsumenterna som redan känner till ett företags produktlinje men inte nått sin köpgräns.

Istället för att låta specialbyggd mjukvara analysera enskilda paneldeltagares svar, som i sin tur måste genomgås av mänskliga experter för att göra kundprofiler så har man alltså Watson.