Nu är vi TIO miljoner glada svenskar i vårt avlånga land

I skrivande stund har vi blivit tio miljoner svenskar, enligt SCB. Grattis Sverige till att bli tvåsiffrigt i miljoner.
Just nu växer den svenska befolkningen med i genomsnitt en ny invånare varannan minut.
SCB har fört befolkningsstatistik sedan 1749. Då bodde det 1 764 724 i Sverige. Under det första seklet växte befolkningen långsamt. Det tog 61 år för befolkningen att växa från två till tre miljoner mellan år 1774 och 1835. Under 1800-talet gick befolkningsutvecklingen snabbare eftersom det föddes fler barn och man levde längre. 1897 var vi 5 miljoner.
scb_befolkning
År 1969 bodde det 8 miljoner i Sverige. Det dröjde 35 år innan befolkningen passerade 9 miljoner 2004. Men bara 13 år senare, någon gång under första kvartalet 2017, kommer vi att bli fler än 10 miljoner invånare. De kommande decennierna väntas den snabba tillväxten fortsätta, och vi kan vara 12 miljoner redan 2040.
Under 2000-talet har befolkningsökningen alltså åter tagit fart. Anledningen till att befolkningen ökar allt snabbare är att det föds fler än det dör, vilket ger ett födelseöverskott. Invandringen är samtidigt större än utvandringen, vilket ger ett invandringsöverskott.
Befolkningen ökar också med olika hastighet över året, vilket kallas säsongsvariation. Från april till september ökar befolkningen snabbare än den gör under resten av året. Det beror bland annat på att det föds fler barn dessa månader. Just nu växer den svenska befolkningen med i genomsnitt en ny invånare varannan minut. Långsammast ökar befolkningen i november och december. Det beror på att både födelseöverskottet och invandringsöverskottet brukar vara låga i slutet av året.
Befolkningen i Sverige baseras på alla som är folkbokförda i landet. För att den som exempelvis invandrar till Sverige ska bli folkbokförd ska personen ha för avsikt och rätt att stanna i Sverige i minst ett år.