Nu är konsumenternas beteenden kartlagda

I tisdags presenterade företaget Kuudes sin stora undersökning kring Svenska konsumenters beteenden. Deras insikter öppnar upp för stora möjligheter att möta kunderna med rätt budskap för just dina varor och tjänster.
Kuudes genomförde sin första stora konsumentundersökning 2008. I samband med att de nu expanderar till Sverige så har de kartlagt hur svenska konsumenter beter sig, och vad som påverkar deras köpbeslut.
Studien har innefattat över 1000 personer över hela Sverige, samt pågått under flera månaders tid. Genom intervjuer, enkäter och även omfattande hembesök har konsumenter såväl observerats som fått beskriva sin vardag. Resultatet presenterades i ett diagram där sju olika konsumenttyper grupperats i tre olika trendkluster.
Kluster 1: Significance. Personer i det här klustret vill hitta signifikans i sina konsumtionsval. Att fatta beslut som ligger i linje med sina värderingar och sin världssyn. I det här klustret finns konsumenttyperna ”The independent” och ”The Committed”.
The Independent har färre prylar men vet vad de vill ha. Deras inköp behöver vara unika och spegla deras personlighet och deras intressen. De spenderar hellre pengar på någon som känns helt rätt, än något som är tillräckligt bra.
The Committed ser konsumtionen som en del i ett värderingssystem. Att konsumera på ett etiskt och hållbart sätt är viktigt, och får gärna ha ett politiskt budskap.
Kluster 2: Self-importance. Personer i det här klustret är trendkänsliga och fokuserade på hur de själva framstår genom sin konsumtion. I det här klustret finns konsumenttyperna ”The Achievers”, ”The Seekers” och ”The Smart”.
The Achievers jagar efter upplevelser och framgång. Deras konsumtion ska spegla att de är unika och exklusiva och de är rädda att missa viktiga trender.
The Seekers strävar efter att fylla sitt hem med skönhet baserat på de senaste trenderna. De jobbar på att få hemmet att se unikt ut, men det liknar ofta ett heminredningsmagasin. De har inte tid att laga mat utan äter ofta på hippa ställen.
The Smart är gruppen med mest spretiga värderingar. De letar bra erbjudanden och gör det mesta av vad de har att tillgå. De kombinerar enkla nöjen med friluftsliv och traditioner och försöker vara förnuftiga snarare än att gå i bräschen.
Kluster 3: Moderation. Personer i det här klustret är trogna sina märken, håller sig till rutiner och försöker vara måttliga i sin konsumtion. I det här klustret finns konsumenttyperna ”The Considerate” och ”The Bystanders”
The Considerate är gruppen som bryr sig om andra. För dem är familj och trygghet är viktiga ledord och de håller sig till det välkända. De är långsamma med att ta till sig nymodigheter och haka på trender.
The Bystanders är konsumenterna som aktivt motsätter sig förändringar. De vill se tydliga bevis innan de tar till sig nyheter och föredrar Status Quo. De är fridfulla och håller sig till vad de vet och känner till.
Men vad ska du så ha all denna information till? Annika Mesimäki, Managing Director på Kuudes menar att det kan finnas stora skillnader mellan vad en konsument uttrycker och hur de faktiskt agerar. De behöver hela tiden göra kompromisser i sin konsumtion och det är i de här interna spänningsfälten som affärsmöjligheterna finns. Genom att förstå dina kunder bättre, och framför allt de utmaningar som de dagligen behöver hantera, kan du erbjuda dem en bättre upplevelse och skapa lojala kunder. Vad är det som är viktigt för den typ av kunder som du försöker nå? Hur kan du leverera vad de vill ha, på ett sätt som de uppskattar? Det är denna typ av frågor som du får hjälp att besvara genom Kuudes undersökning. Att göra saker annorlunda är inte ett självändamål, utan det handlar om att göra det enklare för dina kunder.