Nu är det klart: onlinemedier kommer att ta över

Enligt en ny studie så har man nu nått en vändpunkt i förhållandet mellan “traditionella” och digitala medier. Som en följd av dem mellan 18-34 år (så kallade Millennials) och deras nya medievanor så är det nu avgjort – framtidens media kommer främst att konsumeras online.

Detta “tydliga skifte” mot onlinemedia under 2016, lett av Millennials, fastslås alltså i studien IPA TouchPoints 2016. I den skriver man att vi numera spenderar 7,4 timmar per dygn med att konsumera onlinemedia eller onlinebaserad information. Detta är alltså halva vår vakna tid!

Detta är en ökning med 9 procent sedan 2005, och 2 procent sedan 2015. Två av dessa timmar spenderas dessutom med att “multitaska” media, det vill säga att man använder sig av flera medier samtidigt. Över 20 procent av de undersökta använder tre medier samtidigt under 44 minuter dagligen, dessutom.

Resultaten pekar på att vi nu alltså nått vad som IPAs forskningsdirektör Lynne Robinson menar är en vändpunkt som innebär att “konsumtion och online-medier snabbt håller på att bli dominerande”.

Läs mer: Följderna av onlinevideons historiska sommar – tänkvärda punkter för den digitale entreprenören