Nu är det klart att kundernas internethistorik får säljas till vem som helst

Igår kväll svensk tid skrev President Trump under den resolution som gör det möjligt för amerikanska internetoperatörer att sälja sina kunders internethistorik utan tillåtelse från kunden. Det är ett hårt slag mot användarnas privatliv och integritet.
Den tidigare presidenten Obama införde lagändringar som gjorde att internetoperatörerna var tvungna att ha uttryckligt tillstånd för att kunna sälja kundernas internethistorik. Obamas lag innebar även att operatörerna behövde se till att vidta åtgärder för att skydda uppgifterna mot att bli hackade, och var tvungna att informera kunderna om deras information hade läckts.
Denna lag revs nu upp av republikanerna med argumentet att det var orättvist att internetoperatörerna inte fick sälja användardata medan företag som Facebook och Google fick göra det. Vad de dock glömmer bort är att Facebook och Google bedriver verksamhet på nätet där användarna kan välja att inte använda sig av deras tjänster. För att kunna använda internet måste du dock ha en internetoperatör, och det finns därför inget skydd för vad dina personuppgifter och historik används till.
Vita husets talesperson Sean Spicer sa vid en presskonferens att den nya lagen kommer att ”låta internetoperatörerna bli behandlade rättvist och konsumentskydd och integritetsfrågor att bli hanterade på jämlika grunder”. För experter klingar dock orden falskt, och det ses snarare som ett hårt slag mot amerikanernas privatliv.
I första hand kommer sannolikt informationen att användas för att göra reklam mer riktad mot olika användare, men steget är inte långt till att individuell internethistorik blir tillgänglig till högstbjudande, och konsekvenserna av det kan bli förödande.
Inom EU går utvecklingen år direkt motsatt håll i och med den nya lagen GDPR som snarare gör det helt omöjligt för personuppgifter att användas på sätt som inte godkänts av individen. När vi vid 1900-talets början såg miljontals svenskar lämna Sverige för att söka sin lycka i det förlovade landet, får vi kanske snart se motsvarande återvandring när allt fler amerikaner verkar överväga sitt fortsatta medborgarskap i Amerikas Förenta Stater.