Integrerade videolösningar är svaret för tv-marknaden som söker en framgångsrik digital transformation

Automatisering och standardiserad metadata minskar kostnader och maximerar avkastning genom hela livscykeln från videoproduktion till leverans
Ooyala har i samarbete med analysföretaget Futuresource Consulting publicerat en rapport som avslöjar att integrerade videolösningar är ett måste om man vill uppnå en framgångsrik digital transformation. Resultaten visar bland annat att integrerade videolösningar leder till minskade kostnader, mer effektiva processer samt skapar nya tillväxtmöjligheter för företag som jobbar med video.
Rapporten identifierar de vanligaste farhågorna och utmaningarna som företag möter inför sin transformation att leverera OTT-innehåll (over-the-top) på en marknad som redan ställer stora krav.
Trenden visar tydligt att marknaden för OTT-tjänster växer i snabb takt. Redan i slutet av förra året abonnerade 3,8 miljoner hushåll i norden på en eller flera OTT-tjänster (SVOD), visar en rapport från Mediavision. En nettoökning på över 600.000 hushåll jämfört med året innan. Samtidigt nådde tidningarnas och tv-husens OTT-tjänster en daglig räckvidd om 24 procent under tredje kvartalet förra året. Adderar vi sedan tittandet på YouTube når den dagliga räckvidden 50 procent, enligt MMS. Tillväxten och konkurrensen för OTT-aktörerna beräknas fortsätta under 2017 med nya giganter, som Amazon, på väg in på marknaden. För lokala aktörer gäller det nu att satsa för att hålla uppe utvecklingstakten och bevaka sina marknadsandelar.
Rapporten från Ooyala och Futuresource Consulting, som inkluderar svar från både traditionella och nya aktörer inom video, är tydlig – OTT-tjänster är nödvändiga för att möta tittarnas behov och få video att fortsätta växa. Men det ställer också nya krav på verksamhetens resurser. De största utmaningarna är:
● Integrera nya system och infrastrukturer med existerande
● Producera mer innehåll utan att linjärt öka kostnaderna
● Hantera alla nya slutdestinationer för OTT-video
● Avsaknad av standardisering och automatisering av metadata
● Använda metadata för att optimera tittar-upplevelsen och möjliggöra personalisering
Rapporten visar att integrerade videolösningar som kopplar ihop olika system och arbetsflöden är av stor vikt för att kunna möta marknadens efterfrågan på OTT. Företag som arbetar med video söker idag efter nya möjligheter att effektivisera sina verksamheter. Detta går att uppnå genom att automatisera både arbetsflöden och införandet av metadata. En utökad insamling av data från OTT-tittandet minskar även risken för felsatsningar när man producerar nytt innehåll, eftersom produktionen anpassas efter tittarens faktiska beteende.
“På grund av alla hinder som fortfarande måste överkommas har flertalet medie- och tv-organisationer ännu inte helt insett potentialen i integrerade videolösningar och automatisering” menar Adam Cox, chef för Broadcast Technology på Futuresource Consulting. “Det fortsatta behovet av att leverera innehåll till alla plattformar adderar ett allt större tryck på marknaden. Därför är det avgörande att hitta ett framgångsrikt tillvägagångssätt för att absorbera initiala investeringar och kostnader samt identifiera nya intäktsstrategier.”
“Rapporten är vägledande i den komplexitet som innehållsleverantörer möter idag med globala tittare, globala verksamheter och globala möjligheter,” förklarar Belsasar Lepe, medgrundare och SVP för Products and Solutions på Ooyala. “Att våra kunder förbättrar sin produktivitet är för oss en prioritering så att de kan maximera sina resurser och intäkter, utan att tillväxten belastar deras verksamhet.”
Den fullständiga rapporten finns att ladda ned från Ooyalas hemsida.