Färsk statistik om svenskarnas användning av sociala medier

I morgon tisdag fyller Instagram fem år. Och antalet svenska användare av den populära foto-appen fortsätter att öka i raketfart – 40 procent av de svenska internetanvändarna använder nu Instagram. Sammanställningen i den här artikeln innehåller också ny statistik över svenskarnas användning av Facebook, Twitter, LinkedIn och Snapchat.

Det visar ny statistik från internetstiftelsen IIS kommande rapport ”Svenskarna och internet 2015”. Sammanställningen innehåller också ny statistik över svenskarnas användning av Facebook, Twitter, LinkedIn och Snapchat.

Facebook fortsätter att öka och är fortfarande den tjänst som är populärast bland svenskarna, 70 procent av internetanvändarna använder Facebook någon gång, hälften gör det dagligen.

“Facebook har blivit vårt digitala fikarum, det är där vi uppdaterar oss om nyheter och skvaller och det är där vi får inbjudningar till fester och evenemang. Finns du inte på Facebook är det helt enkelt svårare att hänga med och ha koll på dina vänner”, säger Pamela Davidsson, statistikansvarig på IIS.

Så många använder:

Facebook – 70 %
Instagram – 40 %
Twitter – 22 %
Linkedin – 22 %
Snapchat – 21 %
Instagram ökar mest

40 procent av alla internetanvändare använder Instagram och nästan en fjärdedel, 23 procent, gör det dagligen. Men det är stor skillnad mellan åldersgrupperna. Med stigande ålder är det färre och färre som använder Instagram. Fler kvinnor än män använder foto-appen, flitigast av alla är de yngre tonårstjejerna, 12-15 år, där 83 procent använder Instagram dagligen.

Snapchat domineras av tonåringar

För första gången har undersökningen frågat om användningen av SnapChat. Fyra av fem tonåringar (12 – 15 år) använder tjänsten någon gång, tre av fem gör det dagligen. Totalt är det 21 procent av alla internetanvändarna som använder SnapChat.

Var femte använder Twitter

Även om användningen av Twitter nästan har fördubblats på tre år, från 12 procent 2012 till 22 procent 2015, är det inte ens var fjärde internetanvändare som använder tjänsten. De flitigaste användarna är unga män, 16-25 år, där 16 procent använder tjänsten dagligen.

LinkedIn lockar yrkesverksamma

LinkedIn är det sociala nätverk som utmärker sig genom att inte ha majoriteten av sina användare i de yngsta åldersgrupperna. Detta är inte så konstigt med tanke på att det riktar sig till yrkesverksamma. 22 procent av de svenska internetanvändarna har Linkedin, två procent är där dagligen.

Mer statistik på soi2015.se

Mer statistik om svenskarnas sociala medie-användning finns på soi2015.se. Rapporten samt excelark med ytterligare statistik finns också bifogat i pressmeddelandet.

Om undersökningen

Statistiken är hämtad från IIS kommande rapport Svenskarna och internet 2015. Det är Sveriges största individundersökning som tittar på svenskarnas användning av internet. Rapporten är baserad på IIS egen primärdatainsamling. 3 000 personer har deltagit i undersökningen.