Novus tycker till om valet till Europaparlamentet

Dagensanalys.se har intervjuat Torbjörn Sjöström (se bild) som är VD och Opinionschef på undersökningsföretaget Novus om hans syn på valet till Europaparlamentet.  Torbjörn berättar i intervjun om hur det nu känns när valet är över, hur väl Novus prognos stämde överens  med resultatet, om valets spännande överraskningar samt svenska folkets engagemang i valet till Europaparlamentet.

Novus söker erfarna undersökningskonsulter – Läs mer här

Hur känns det nu när valet är över och resultaten är publicerade?

Det känns väldigt skönt, Novus kunde visa att vi kan publicera pålitliga undersökningar. Även om det arbetsmässigt är långt ifrån över, har vi haft ett otroligt hektiskt år och det kommer inte lugna ned sig förrän efter riksdagsvalet i höst. Men för ett undersökningsföretag är det ju också som “julafton”, att kunna mäta och jämföra med facit. Undersökningar genomförs främst då det saknas facit, och för vår metodutveckling är det viktigt med dessa nedslag för att kunna förbättra vår noggrannhet i alla andra undersökningar som används som beslutsunderlag.

Hur väl stämmer valresultatet med er tidigare prognos?

Vår slutgiltiga väljarbarometer var den mest träffsäkra av alla publicerade, vi är extra glada att vi kom närmare än SVT:s VALU som är en Exit-poll. Vår undersökning genomförde de sista intervjuerna på torsdagen, i ett extra svårt val på grund av den stora osäkerheten kring EU:s roll, partiernas och kandidaternas positionering samt att detta ur ett bevakningshänseende av många kan uppfattas som en paus i riksdagsvalsbevakningen. Alla dessa faktorer drar ned valdeltagandet.

Utifrån det senast publicerade preliminära valresultatet ser medelavvikelsen ut enligt nedan (räknat 12 partier inklusive Junilistan):

Novus 0,83
VALU 0,95
IPSOS 1,03
SIFO 1,46
Demoskop 1,68 (Demoskop publicerade sin undersökning någon vecka innan valet)
SKOP 2,65 (publicerad 5 maj)

Avvikelsen visar att det går att genomföra pålitliga undersökningar i Sverige, något vi självklart redan kände till, men utåt sett är det väldigt viktigt att ha dessa ”facit” att peka på.

Yougov och United minds publicerade inga undersökningar alls, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att båda säger att deras undersökningar är så pass mycket mer pålitliga än våra som använder telefonintervjuer som insamlingsmetod.

Novus söker erfarna undersökningskonsulter – Läs mer här


Är det några överraskningar i valresultatet?

Att Miljöpartiet (MP) blir näst största parti tycker jag är väldigt intressant, det bekräftar att miljöfrågan är en global fråga. Vi har tidigare kunnat visa att miljöfrågan är den viktigaste EU frågan, och vår undersökning fångade upp MPs uppgång. Det kanske inte är någon överraskning, men resultatet är mycket intressant.

Sverigedemokraternas (SD) uppgång är mer av en överaskning. Våra primära analyser tyder på att vi underskattade deras mobilisering inför valet. Min teori så här långt, som vi inte hunnit bekräfta, är att SD i mycket större grad fick sina sympatisörer att rösta. Stämmer det kan det vara förklaringen till varför vi underskattade SD i vår väljarbarometer. Men mer om det när vår analys av valet och vår väljarbarometer är klar.

Feministiskt initiativ (FI) uppgång måste också nämnas, det enorma genomslag som Gudrun Schyman lyckats få under så kort tid borgade för en valsuccé. Jag hörde att Gudrun själv säger att framgången bygger på ett långt strukturerat arbete där exempelvis home partys och sociala medier är några viktiga nycklar. Tittar vi i våra undersökningar kom inte uppgången förrän efter den mediala bevakningen som funnits under våren för FI. Startskottet för bevakningen kom efter FI:s pressrelease att de fått många nya medlemmar efter att SVT visade programmet ”Fittstim”. Den maktposition som massmedia gav FI och Gudrun Schyman har hjälpt enormt. Ingen annan partiledare, utan plats i riksdagen, skulle troligtvis ha fått debattera flera ministrar i direktsänd SVT inom loppet av en månad, men Gudrun fick den möjligheten.

Är vi svenskar engagerade i valet till Europaparlamentet?

(Dagensanalys.se publicerade tidigare en artikel som diskuterade valdeltagandet i Sverige – läs den här).

Vi svenskar är oengagerade, ett valdeltagande om knappt 50% är ju ett bevis på det. Det finns flera anledningar till det låga valdeltagandet, men främst tror jag att man inte vet vad man röstar om. Kännedomen om EU och Sveriges roll däri är mycket liten. Den mediala bevakningen om EU, och kunskapen om vad EU och Europaparlamentet beslutar om är otroligt låg. Sett ur det perspektivet är det nästan förvånande att halva befolkningen trots allt röstade i valet.