Notan landar på hundra miljoner för comScore

Mike Harris och Jeff Dunstan lämnade in sin stämning år 2011 och har sedan dess tragglat sig igenom det amerikanska rättsystemet i en kamp som bäst liknas vid David möter Goliat. Killarna vann mot comScore och har tilldelats efter förlikning ett skadestånd om hundra miljoner kronor.

Stämningen attackerade comScores mjukvaruprogram som används för att samla in paneldata. I ansökan står det “developed highly intrusive and robust data collection software… to surreptitiously siphon exorbitant amounts of sensitive and personal data from consumers’ computers”. Stämningen fokuserade bland annat på att programmet lagrade kreditkortsinformation, lösenord och användarnamn.

Skadeståndet kommer att fördelas mellan Mike Harris, Jeff Dunstan och deras advokater samt 16.000 panelister som installerat programmet efter år 2005.