Notan för världens största företag att anpassa sig till GDPR

Det är Financial Times har genomfört en studie om hur stor notan blir för de 500 största företagen.
Enligt beräkningarna som Financial Times gjort landar notan på cirka 67 miljarder kronor för de 500 största bolagen för att anpassa sig till GDPR. Och det är bara början eftersom det tillkommer kostnader var eftersom bolagen måste uppdatera sig själva genom utbildningar och mer.
GDPR är trots allt en viktig lag som har tillkommit för att skydda konsumenterna.
Vi har på Dagensanalys.se skrivit flera artiklar om GDPR som du kan läsa här.