Norstat köper Concilias webbpanel och får med båda ägarna

Norstat Sverige AB förvärvar datainsamlingsföretaget Concilias webpanel som en del i sin tillväxtstrategi för online. Panelen som består av slumpmässigt telefonrekryterade aktiva medlemmar adderas till Norstats onlinepanel, panel.se. Dessutom går Concilias båda ägare och grundare till Norstat.

Concilia är ett undersökningsföretag som sedan 1998 framgångsrikt levererat data till marknadsundersökningsbranschen främst i form av telefonintervjuer och via onlineundersökningar. Det Halmstadsbaserade företaget erbjuder en fullservicelösning inom datainsamling, från konsultation vid metodval och urval till datainsamling och leverans samt presentation av data.

“Förvärvet av Concilias panel är en del av vår tillväxtstrategi online” säger Henrik Åquist, VD för Norstat i Sverige. ”Det faktum att Concilias panel är slumpmässigt rekryterat stärker vår egna panel.se ytterligare då vi menar att detta är helt avgörande för att garantera bra kvalitet på data i de undersökningar som vi genomför.

Förvärvet innebär även att Concilias båda ägare tillika grundare, VD Per Jansson och vVD Torbjörn Månsson från den 1/7 börja arbeta för Norstat. “Vi är mycket glada över att ha lyckats rekrytera Per och Torbjörn. De bidrar båda med gedigen kompetens, ett stort kontaktnät och en ovärderlig erfarenhet från att ha drivit Concilia framgångsrikt i nästan 20 år. Genom dessa rekryteringar stärker vi också vår närvaro i södra och västra Sverige avslutar Henrik Åquist.”

”Vi är mycket tillfreds med att ansluta till Norstat. Det ger oss en möjlighet att även fortsättningsvis erbjuda gamla och nya kunder en ännu större bredd av metoder och tjänster” säger Per Jansson, VD Concilia.

Han säger vidare att för kundernas del kommer detta innebära en förbättring eftersom de fortfarande kommer få projektledning från Concilias personal som tidigare, men nu med Norstat som genomför datainsamlingen. Flera av kunderna är redan idag kund hos både Concilia och Norstat, och förvärvet gör att det blir enklare att samordna projekt för dessa kunder.