Norra Sverige får supersnabbt internet

Det första spadtaget togs 2014. Nu är Telias 125 mil långa fibernät Backbone North, mellan Örebro och Luleå, klart för invigning.

Hastigheten i Backbone North är cirka 1 miljon gånger snabbare än i en vanlig villafiberkabel.

Dagens och morgondagens digitala tjänster kräver hög kapacitet och tillförlitlighet. Med Backbone North förstärker man den digitala infrastrukturen genom att knyta samman landsändar och skapa förutsättningar för nya affärer, arbetstillfällen och ett uppkopplat liv. Backbone North är en digital motorväg som ytterligare förstärker norra Sveriges attraktionskraft för etableringar av internationella datacenters.
Den 125 mil långa Backbone North sträcker sig från Örebro i söder till Luleå i norr. Telia har investerat drygt 400 miljoner kronor i Backbone North – den största investeringen i digital infrastruktur i Sverige sedan millennieskiftet.