Norge leder utvecklingsligan samtidigt som Sverige halkar efter

Enligt FNs nyligen publicerade Human Development Report leder Norge ligan följd av Australien, Schweiz, Holland och USA. Sverige hamnar först på en tolfte plats.

Sämst vad det gäller mänsklig utveckling ser vi länder som Sierra Leone, Chad, Central African Republic, Democratic Republic of the Congo och Niger. Vad som utmärker dessa länder är den växande klyftan mellan de rika och de extremt fattiga. De fattiga i dessa länder lever långt under det globala medelvärdet.

Rapporten rankar 187 länder och tar hänsyn till en rad olika faktorer inom välbestånd. Överlag har länderna som ingår i studien ökat medelvärdet men rapporten har också identifierat att över 2,2 miljarder människor lever i fattigdom. Ungefär 842 miljoner lider av kronisk hunger och över 1,5 miljarder människor har osäkra arbetsmöjligheter.

> Läs hela rapporten här