Nordiska SVOD-marknaden når ny toppnotering

Den nordiska marknaden för SVOD (abonnemangsbaserade webb-TV-tjänster) växer snabbt. Idag har 45% av hushållen i Norden minst en SVOD-tjänst. Och enligt konsumenterna själva är marknaden långt ifrån mättad.

Tillväxten är fortsatt stark och inom ett år kommer hälften av alla hushåll ha minst en betald streamingtjänst och många hushåll kommer att ha flera.

Norden, följt av Storbritannien, har högst hushållspenetration av streamingtjänster i Europa, d v s andel av hushåll som prenumererar på webb-TV-tjänster som t ex Netflix, Viaplay eller Cmore. Mediavision konstaterar nu en ny toppnotering för betalda streamingtjänster i Norden, med 45% av hushållen som betalar för att se webb-TV. Det betyder att 5 miljoner hushåll i regionen prenumererar på minst en SVOD-tjänst. Under de senaste 12 månaderna har 700 000 prenumeranter tillkommit, vilket innebär en årlig tillväxt på 16% (Q1 2017-Q1 2018). Och ännu tycks det vara en bit kvar till att marknaden bromsar in eftersom intresset är fortsatt stort. Enligt konsumenterna själva fortsätter marknaden att växa även in i 2019.

Som på många andra platser i världen är Netflix den dominerande tjänsten, med nästan 3,5 miljoner prenumererande nordiska hushåll. Men trots denna mycket starka position har Netflix marknadsandel försvagats något under det senaste året, från nära 50% för ett år sedan till 40% idag. I stället har mer lokalt förankrade SVOD-tjänster, t ex Viaplay och C More, ökat sina andelar.

“Streamingtjänsterna växer mycket starkt i Norden och konsumenternas aptit för SVOD är dessutom ökande. Glädjande för flera nordiska mediebolag är att de lokala tjänsterna växer starkt. Marknaden drivs också av att många väljer att skaffa mer än ett abonnemang. Så även om Netflix med bred marginal är störst, finns utrymme för fler. Just nu noterar Mediavision ett ökat intresse för de lokala aktörernas tjänster, både reklamfinansierade, gratis och betalda. Vår tolkning är att de investeringar som nordiska mediebolag gjort i innehåll och teknologi nu ger resultat. Men det är också vår uppfattning att konkurrensen kommer att tillta ytterligare, eftersom flera ”nya” globala medieaktörer sannolikt gör entré i Norden. För konsumenter innebär detta en fortsatt ökning av utbud och valfrihet,” säger Marie Nilsson, VD Mediavision.