Nordiska företag genomför stora satsningar på artificiell intelligens

Allt fler nordiska företag genomför stora satsningar på artificiell intelligens för att kunna erbjuda kunder skräddarsydda erbjudanden med hjälp av data.

Sex av tio (57 procent) företag uppger att de inte kan analysera data tillräckligt snabbt i dag. Det visar en ny undersökning från Adobe.

Begreppet ”personalisering” (från engelskans ”personalization”) beskriver företags anpassning av erbjudanden och budskap efter varje enskild mottagare. Under de senaste åren har artificiell intelligens blivit ett allt viktigare verktyg för att kunna analysera stora mängder data och tillhandahålla personaliserade kundupplevelser.

En ny undersökning från Adobe, som presenteras i rapporten Context is Everything, visar nu att nästan nio av tio företag i Norden (88 procent) i större utsträckning än tidigare prioriterar satsningar på personalisering, samtidigt som knappt en fjärdedel (23 procent) är nöjda med sin nuvarande kompetens. Därmed placerar sig Sverige och Norden bakom exempelvis Schweiz och Frankrike (35 procent) samt Storbritannien (30 procent).

– Vi ser tydligt att nordiska företag har kommit till insikt om vikten av att komma närmare kunden genom att tillhandahålla personliga upplevelser. Den analyskapacitet som krävs för att lyckas verkade kanske avskräckande för bara några år sedan, men med artificiell intelligens är det i dag möjligt att snabbt få rätt insikter från stora mängder data, säger Imran Afzal, marknadschef för Adobe i Norden.

57 procent av de nordiska företagen i undersökningen uppger att de i dag inte har möjlighet att analysera data tillräckligt snabbt. Knappt hälften (46 procent) menar att GDPR i någon mån har försvårat för ytterligare personalisering.

Undersökningen visar även att:

· 72 procent av företagen har påbörjat rekrytering av ny kompetens som ska säkerställa att den artificiella intelligensen i företaget kan användas på bästa möjliga sätt.

· 66 procent löpande utbildar sina anställda på området.

· Kunskaper inom it, dataanalys och kundtjänst är de tre kompetenser som nordiska företag rankar som viktigast i jakten på nya anställda.

· Högst prioritet i utbildning av medarbetare är områden som marknadsföring, etisk förståelse och kundtjänst.

– Företagen i Norden ser på artificiell intelligens som mer än bara en ny teknik. De fokuserar även på en bredare palett av kompetenser som ska stärka kundupplevelsen och inte minst säkerställa att de behandlar kundernas data på ett etiskt och försvarbart sätt, avslutar Imran Afzal.