Nordiska annonsörer lägger fjärdedel av digitala budgeten i mobilappar

PubMatic har tagit reda på att reklamköpare, trots oro över bedrägerier och frågor kring mätbarhet, lägger närmare en fjärdedel av sin digitala annonsbudget på reklam i mobilappar.

Bakgrunden till det ökande intresset är bättre targeting och möjligheter att skapa engagemang.

Forresters undersökning, som genomfördes i oktober 2018 på uppdrag av PubMatic, visar att nordiska reklamköpare lägger i genomsnitt 45 procent av sin totala digitala reklambudget på mobilen, (delat mellan cirka 22 procent mobil webb och 23 procent mobilappar). Mer än 40 procent föredrar även att köpa in-app reklam programmatiskt, med direkta inköp på andra plats.

Mer än tre fjärdedelar (78 procent) av nordiska reklamköpare säger att det framförallt är möjligheterna till högre engagemang och bättre targeting som driver på deras investeringar i programmatisk mobilapps-reklam, och mer än hälften av dem säger att in-app också levererar det. 58 procent säger att de uppnår bättre targeting, medan 63 procent upplever att formatet leder till högre engagemang med kunderna.

Trots det ökande intresset för reklam i mobilappar, finns utmaningar som reklamköpare måste hantera:

  • Medieköpare ser risken för potentiella bedrägerier som största problemet med mobil appreklam (cirka 46 procent), följt av viewability (cirka 40 procent) och på tredje plats brand safety (28 procent).
  • Mer än hälften av de tillfrågade efterfrågar stöd i form av verifiering för att undvika bedrägeri och säkra viewability, både från publicister och teknologileverantörer.
  • Undersökningen visar också att publicister har stora möjligheter att attrahera annonsörer genom att satsa på targeting och kvalitet. Hela 82 procent av de nordiska reklamköparna säger att targeting är viktigast för dem när de väljer publicist för app-reklam, medan 64 procent prioriterar kvaliteten på innehållet och 62 procent anser att brand safety är viktigast.

– Ju vanligare det blir med programmatiska köp i mobilappar, desto viktigare blir transparens och kvalitet, säger Jonas Söderqvist, Nordeuropachef på PubMatic.

– Varumärken blir hela tiden smartare i sina programmatiska investeringar och det är viktigt att publicister och teknikleverantörer förstår vilka behov och utmaningar köpare har när det gäller reklam i mobilappar. Genom att fokusera på och vara innovativ kring datahantering och innehållskvalitet, kan säljsidan dra nytta av det ökande intresset för reklam i mobilappar, avslutar Jonas.

Här kan du ladda ned undersökningen.

Metodik
Forresters undersökning genomfördes via en nätbaserad enkät med 336 svarande (varav 125 från Norden) samt 4 intervjuer med beslutsfattare inom medieköp och planering hos varumärken, byråer och teknologi-leverantörer i USA, Europa, Asien och Stillahavsområdet.