Nordicom vill locka medierna till forskning med tidningen Nordicom-Information

Medieforskare har ofta svårt att nå ut med sina budskap till medierna, och medierna har i sin tur ett mycket begränsat intresse för komplexa resonemang och teorier. Nu släpper Nordicom årets första nummer av tidningen Nordicom-Information, där samarbetet mellan akademi och bransch står i fokus.
– Medieforskarna har ibland svårt att få fram sina budskap till medierna. Det blir lätt för många komplicerade teorier och för få enkla lösningar, säger Maarit Jaakkola, tidskriftens redaktör.
Temat för årets första nummer är ”Medieforskaren i samhället – relationen mellan bransch och akademi” och i fokus står medieforskningens relevans i samhället.
I sammanlagt 19 artiklar och med 31 medverkande skribenter vill Nordicom-Information ge branschen och akademin en plattform att mötas, inte minst för att hitta lösningar och modeller för nya typer av samarbeten.
Bland artiklarna undersöks till exempel hur den så kallade ”försoningsjournalistiken” skapas i samarbete av journalister och forskare, vilket värde den humanistiska forskningen har idag, på vilket sätt en medieforskare kan fungera som motvikt till ”alternativa fakta” och hur arbetsmetoder och tankesätt till forskning hämtas från företagsvärlden, i samarbete med företagen i mediebranschen.
Nordicom-Information ges ut två gånger per år på svenska, norska, danska och engelska, både tryckt och i onlineversion. Innehållet är tematiskt, och beroende på aktuellt tema är ambitionen att få en blandning av deltagande skribenter från de olika nordiska länderna.
– I det här numret blandas forskningsöversikter, debattartiklar, intervjuer och en sammanställning av aktuella nordiska forskningsprojekt som ligger precis på gränsen mellan akademi och bransch, säger Maarit Jaakkola.
Tidningen finns att ladda ned som .pdf eller kostar 150 kronor som print.