Nordicom lanserar researchportal

Nordicom som huserar på Göteborgs Universitet har lanserat en ny portal där man ger forskare inom det nordiska medieområdet möjlighet att presentera sig själva och sin forskning

Den nya portalen heter NordMedia Network och ska hjälpa alla som vill få information och insikter i nordisk medieforskning.

Några funktioner som NordMedia Network utvecklat:

  • En helt ny databas där du kan söka och få tillgång till information om forskare som ingår i nätverket.
  • Plattformen kommer att innehålla all möjlig relevant information, exempelvis om konferenser, utlysningar av anställningar, forskningsmedel eller doktorandkurser, nyheter samt tips på verktyg och nya arbetsmetoder. Nordicom ser gärna att forskare är med och bidrar med resultat och insikter.
  • Domänen blir även nytt hem för konferensen NordMedia som organiseras vartannat år.