Nordic Morning förvärvar CountQuest

Nordic Morning har förvärvat Stockholmsbaserade CountQuest Interactive.

CountQuest, som grundades 2000, är ett analysföretag specialiserat på datahantering och webbanalys. Företaget är enda certifierade strategiska Adobe-partner som är specialiserad på Adobe Analytics. Företaget är också den enda certifierade partnern för Tealium (Tag Management) i Sverige.

CountQuest levererar kundanpassade beslutsstöd för företag och organisationer med aktiv digital närvaro. Förvärvet av CountQuest stärker Nordic Mornings ställning på den snabbt växande marknaden för digital analys.

“CountQuests expertis är ett perfekt komplement till vårt erbjudande. Med detta förvärv stärker vi våra möjligheter att hjälpa kunderna strategiskt vid deras digitala transformering och när det gäller att skapa en stark digital närvaro. Investeringar i datahantering, analys och besutsstöd är en av hörnstenarna i Nordic Mornings strategi”, säger Timo Lepistö, VD för Nordic morgon Plc.

“Vi är mycket glada att över att kunna ansluta oss till Nordic Morning. Vi har en gemensam syn på att data ska vara kärnan i våra kunders beslutsfattande processer, och vi har tilltro till att Nordic Mornings ekosystem och struktur gör att vi kan förse våra kunder och kollegor med ett ännu starkare erbjudande framöver”, säger Fredrik Arnarp, grundare och verkställande direktör på CountQuest.

Nordic Morning har ett heltäckande erbjudande inom digital transformering, innefattandes strategisk rådgivning och tjänster som tillhandahålls spjutspetsvarumärken såsom Sitrus, Ottoboni, Klikki, Edita och Seed.