Norden leder vägen med viewability som slår det globala genomsnittet

Mätföretaget Integral Ad Sciences har släppt sin senaste rapport, Media Quality Report, som tillhandahåller benchmark för viewability, brand safety, ad fraud och time-in-view för displayannonsering på desktop och mobilt i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Rapporten visar att viewability* i Norden är högre än det globala genomsnittet. För displayannonsering på desktop uppnår Norden en viewability på i snitt 66,5 % jämfört med 61,6 % för de globala visningarna. Finland och Norge leder regionen med 68 % respektive 67,7 %. För mobilt uppnår Norden 52,3 % viewability jämfört med ett globalt benchmark på 52,2 %. Återigen uppvisar Norge ett högt viewability-värde, 60,3 %, för displayannonser i mobilen.

För första gången innehåller den nordiska rapporten benchmark för time-in-view, dvs hur lång tid som en viss annons visas under en kampanjperiod. Även här presterar Norden högt jämfört med det globala genomsnittet, totalt 11,89 sekunder kontra 11,08 sekunder, för desktop.

När man tittar på brand safety på desktop är nordiska annonsörer mer sannolika att visas tillsammans med osäkert innehåll än det globala genomsnittet – 7,3 % visningar jämfört med 6%. På nationell nivå har Sverige upplevt en kraftig minskning av varumärkesrisk online, särskilt inom displayannonsering på desktop (från 17,5% i H2 2017 till nuvarande 5,7 %). Detta beror främst på förbättringar gällande varumärkesrisk i samband med programmatiska köp. I Norge visar rapporten en extremt låg nivå av varumärkesrisk på 1,6 %, medan Danmark toppar regionen med 11 %, d.v.s. över 1 av 10 visningar visas tillsammans med osäkert innehåll.

När det gäller optimerade ad fraud nivåer – där detekteringsteknik för ad fraud är aktiverat – har Norden en stark position med endast 0,2 % visningar av displayannonsering för desktop flaggade för bedräglig aktivitet jämfört med 0,8 % globalt, samt 0,1 % jämfört med 0,5 % globalt för mobil displayannonsering.

”I dagens digitala annonsekosystem är det oerhört viktigt att ha en holistisk förståelse gällande kvalitetsprestandan av media för att fullt ut möjliggöra en effektiv planering och effektiva köp. En djup förståelse för den globala mediemarknaden och enskilda marknadsnyanser är avgörande för att maximera budgetar och resultat”, kommenterar Björn Lindholm, försäljningschef för Norden på Integral Ad Science.

“Tillsammans uppvisar Sverige, Norge, Danmark och Finland en stark position. Vår senaste rapport speglar framstegen som gjorts för att förbättra mätningen av digital annonsprestanda i hela regionen,” fortsätter Lindholm.

*Viewability mäts genom visning av displayannonser för desktop och mobil där 50 % av annonsenheten visas under en hel sekund enligt MRC-standarder