Nordea vill nå unga via Snapchat

Nordea blir nu första storbank i Sverige att profilera sig via Snapchat. Målet är att nå unga med råd om ekonomi på ett sätt som de vill ta till sig.
Snapchat är den snabbast växande kanalen för unga i Sverige idag, och om du vill kommunicera med unga behöver du finnas där de är. Det har Nordea snappat upp och börjar därför själva snappa. Genom kanalen NordeaUNG ska ett team av unga rådgivare kunna erbjuda såväl vardagsekonomiska råd som spartips och analys av världsekonomiska händelser. Tanken är helt enkelt att låta unga ge andra unga råd om ekonomi.
”Vi vill finnas till för våra unga kunder och ge dem de tips de behöver för att klara av sin studentekonomi och att få en bra ekonomi när de blir äldre. Snapchat är en bra kanal att dela med oss av vår expertis”, säger Patrik Wellbrant, chef NordeaUNG-teamet.
Lär dig mer: Webinar – allt du behöver veta om Snapchat!
Det här är sannolikt ett smart drag, i synnerhet som de låter unga hantera kanalen. Det borgar för att kommunikationen kommer att ligga på rätt nivå för att användarna ska vilja ta till sig och lyssna. Det handlar inte bara om att finnas på rätt plats, det handlar i ännu större utsträckning om vad och hur du kommunicerar. Det återstår att se om Nordeas team av unga rådgivare klarar av att göra tips om ekonomi och sparande tillräckligt hippt för den yngre generationen.