Nordbor önskar flexibla arbetstider

LinkedIn har släppt sin årliga rapport Global Talent Trend 2019 som har undersökt de senaste trenderna på arbetsplatsen. Rapporten visar bland annat att vi nordbor anser att flexibilitet i arbetet är ett av de viktigaste områdena för 2019.

Rapporten, som baseras på svar från fler än 5.000 företagsledare, har kommit fram till några trender som kommer att påverka arbetsplatsen i år.

Soft Skills – mjuka färdigheter

Soft skills, eller mjuka färdigheter, handlar om hur du genomför uppgifter, förmågan att lösa problem på ett kreativt sätt eller att samarbeta med andra. I takt med att maskininlärning och AI fortsätter att förändra marknaden blir mjuka färdigheter- den enda färdigheten som maskiner inte kan ersätta – allt viktigare för företag. I rapporten uppger 91 procent av de svarande att mjuka färdigheter är mycket viktigt för framtidens rekrytering och HR.

Flexibilitet i arbetet

Dagens anställda vill kunna jobba hemifrån och ha flexibla arbetstider. Företag som idag inte erbjuder flexibilitet i arbetet kommer ha svårt att locka till sig den yngre generationen. De senaste två åren nämner 78 procent fler företag flexibilitet i sina jobbannonser på LinkedIn. Rapporten visar att de nordiska länderna rankar flexibilitet i arbetet högst bland alla. Hela 85 procent anser att flexibilitet är ett av de viktigaste områdena. De länder som rankade flexibilitet lägst var Kina (52 procent) och Mexico (64 procent).