Nöjesbranschen är flitigast med e-postkampanjer

Tendensen är tydlig. Sveriges små- och medelstora företag breddar marknadsmixen. Lite mindre av traditionella metoder och lite mer av digitala diton. Content marketing, sökmotorannonsering och annonsering på Facebook är de metoder som ökar mest under kommande 12-månadersperiod.

Eniro har undersökt hur Sveriges små- och medelstora företag marknadsför sig i digitala och traditionella kanaler. Nöjesindustrin väljer att marknadsföra sig via e-post och telemarketing.

Den kommande 12-månadersperioden kommer industrin att satsa på deltagande på mässor och evenemang. IT- och telekombranschen väljer företagsprofiler i sociala medier och nätverkande, medan transportnäringen annonserar i lokalpressen.

Bland de metoder som ökar i marknadsmixen återfinns content marketing, sökmotorannonsering och annonsering på Facebook.

Transportbranschen är största användare av annonsering i lokalpress och reklam i radio och tv samt söktjänstannonsering medan kultur- och underhållningsbranschen fokuserar på e-postkampanjer, telemarketing, PR/pressmeddelanden, annonser på sociala medier och utomhusannonsering. Handel- och detaljhandelsbranschen riktar in sig på annonser i rikspress, sökmotorannonsering och bannerannonsering.

eniro_matning

– Valet av marknadsföringsmetod är av naturliga skäl branschspecifikt, målgruppsanpassat och traditionsstyrt. Denna undersökning visar dock att Sveriges små- och medelstora företag i allt högre utsträckning börjar bryta traditionella mönster och aktivt välja mer digitalt i marknadsmixen. På så sätt kan man öka sin närvaro såväl i frekvens som räckvidd. Att gå från kampanjer till en mer realtidsbetonad marknadsföring och PR gynnar företag av den här storleken som ofta har en begränsad marknadsbudget att förhålla sig till, säger Mattias Wedar chef för User & Customer Experience på Eniro.