Nio av tio svenskar vill ha fyradagarsvecka

Närmare nio av tio kontorsarbetare är positiva till att gå ner från fem till fyra dagars arbetsvecka, men de tror inte att det kommer ske inom en snar framtid.

Många är också oroade för att det kan leda till ett ökat stresspåslag och att det kan vara svårt att genomföra med nuvarande arbetsbelastning. Det visar en ny undersökning från molntjänstföretaget Citrix.

I Sverige har diskussionen om arbetstidsförkortning nästan uteslutande handlat om sex timmars arbetsdag. Utomlands har man istället vänt blicken mot en fyradagarsvecka och många svenskar är intresserade av konceptet. Undersökningen från Citrix visar att hela 88 procent skulle ta chansen till en fyradagarsvecka om de fick frågan av sin arbetsgivare. Dock anger 77 procent att lönen måste vara bibehållen. Bara 11 procent skulle gladeligen gå ner i lön för en fyradagarsvecka.

Lång väntan kvar

Svenskarna tror dock att en fyradagarsvecka är långt bort. Cirka 73 procent anger att det inte är troligt att en fyradagarsvecka kommer att hända inom snar framtid. De tror även att det i snitt kommer ta mer än åtta år innan arbetsgivaren erbjuder möjligheten. I jämförelse med de övriga länderna i undersökningen är Sverige i botten.

Undersökningen visar vidare att det är flera orosmoment som bekymrar svenskarna. Hela 61 procent av de tillfrågade anger att de skulle bli mer stressade om en fyradagarsvecka infördes och nästan hälften (44 %) säger att de snarare är närmare en sexdagarsvecka. 52 procent säger också att en fyradagarsvecka inte är möjligt på grund av deras nuvarande arbetsbelastning.

Om undersökningen

Undersökningsföretaget OnePoll har på uppdrag av Citrix genomfört en undersökning av 3750 kontorsarbetare i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Mexiko, Kanada, Norge, Sverige och Danmark. Undersökningen genomfördes mellan den 18–23 september 2019. 250 svenska respondenter är inkluderat i undersökningen.