Nils går till EPiServer för att göra storverk

Nils Qvarfordt har rekryterats till rollen som ny försäljningschef för EPiServer i Sverige. En strategisk satsning i expansionsplanerna att stärka positionen ytterligare som en ledande leverantör av programvara för digital marknadsföring, innehållshantering och e-handel.

Nils kommer närmast från rollen som Sales Director på Syncron. Dessförinnan har han haft en rad ledande säljpositioner på bland annat Oracle, JDA och Epicor Software.

– Jag är glad att kunna hälsa Nils välkommen till oss. Vi befinner oss i en utvecklingsfas och ett spännande expansionsskede. Hans erfarenhet kring partnerledd försäljning och hans dokumenterat starka förmåga att driva och utveckla försäljningsorganisationer i snabbväxande internationella företag blir en värdefull tillgång i arbetet att utveckla våra affärer ytterligare tillsammans med partners och kunder, säger Johan Jardevall, försäljningschef EMEA EPiServer.

– EPiServer är ett spännande företag med stort fokus på produktutveckling och med marknadsledande, användarvänliga produkter där affärsnyttan snabbt blir synlig. Jag ser stor potential med en redan stark och växande kundbas, där vi tillsammans med våra partners ska fortsätta att öka våra marknadsandelar hos både nuvarande och potentiella kunder. En viktig del i det arbetet är att nå ut med budskapet om vårt erbjudande av molntjänster som bidrar till både kostnadsbesparingar och ökad konkurrenskraft hos våra kunder, säger Nils Qvarfordt, försäljningschef Sverige EPiServer