Nielsens mätning i YouTube-appen kommer nu till Europa

Förra sommaren började mätföretaget Nielsen att mäta annonser som visas i YouTubes app i USA. Nu kommer mätningarna till Europa och först ut är England, Frankrike och Tyskland. Den data som nu blir tillgänglig kommer ge en tydligare bild av vilka som nås av annonser på YouTube, oavsett vilken enhet de använder.

Nielsen har tidigare bara mätt YouTubeannonsering på desktop eller när en webbläsare i mobilen används för att titta på YouTube. Att nu även lägga till data från appen är ett stort lyft, med tanke på att framför allt många unga använder sig av mobilappen för att titta på videoklipp.

Mätningen är en del i Nielsens Digital Content Ratings, som utgör en mycket viktig del i deras stora mätning Total Audience Measurement, som används av företag och organisationer världen över. Att få in denna appdata ökar därmed värdet av mätningen i helhet, eftersom den blir än mer heltäckande.

De företag som använder sig av Nielsens rapporter får nu data om kön och ålder på de som ser en YouTubeannons i mobilappen. De får samtidigt data om räckvidd, frekvens och uppskattat marknadsföringsvärde (Gross Ratings Points). I takt med att allt fler företag använder sig av videoklipp i sin marknadsföring blir det även viktigt att hitta oberoende tredjepartsmätningar som kan verifiera de siffror som fås direkt från plattformen där annonsen syns.

Fortfarande pågår en hel del diskussioner kring viewability, och vad som faktiskt krävs för att en annons ska anses ha setts av konsumenten. Flera aktörer försöker hitta ett gemensamt sätt att mäta, men ännu finns olika sätt att förhålla sig i denna fråga. Förhoppningsvis kommer 2018 bli året då vi inte bara får bättre mätningar, utan även gemensamma riktlinjer som gör att mätningar går att jämföra med varandra.