MMS och Nielsen förlänger och utökar samarbetet kring tv-mätningar i Sverige

Mätföretaget Nielsen har under 25 års tid haft ett samarbete med MMS kring mätningar av svenskars tv-vanor. Nu förlängs kontraktet med ytterligare fem år, och i samband med det utökas även mätningarna för att även inkludera mätningar av tv i digitala kanaler.
Nielsen har de senaste 25 åren haft ett samarbete med Mediamätning i Skandinavien AB (MMS). Detta avtal förlängs nu med ytterligare fem år, och man ser samtidigt till att även tv-sändningar på internet inkluderas i de kommande mätningarna.
Mätningen av svenska folkets tv-vanor i linjär tv har hittills baserats på data från 1350 hushåll. Dessa utökas nu till 3000 hushåll för att ge en mer granulerad och exakt bild av hur svenska folket tittar på tv.
De mätningar som nu läggs till är mätning av streaming av Over-The-Top-innehåll (OTT) från digitala enheter, mätning av Video On Demand (VOD), utökade mätningar av dubbla boenden samt förbättrade mätningar av hushåll som saknar tv. Utöver detta kommer kompletterande mätningar med Nielsen Watermarking ske, vilket innebär att sändningar ”märks” med en specifik kod som Nielsen kan följa. Detta för att kunna korrelera data från övriga mätningar med data från de märkta sändningarna.
Det är med andra ord en ordentlig utbyggnad av mätningarna av hur svenskar tillgodogör sig tv- och videomaterial som nu görs. Något som efterfrågats allt mer i takt med att allt fler tittar på videomaterial via nätet. Hur all denna data kommer att presenteras återstår dock att se, men förhoppningsvis kommer det vara enkelt att sätta sig in i och förstå svenskarnas tv-vanor, oavsett vilken kanal som används.