Nielsen tillsammans med Audioweb utvecklar digitala mätsystem för Italien

Det var nio år sedan undersökningsföretaget Nielsen valdes ut av Audioweb för att göra mätningar på italiensk digital media. Nu skrev företagen på ett ”letter of intent” att vidareutveckla samarbetet och förbättra mätningarna.
Audioweb är del av ”Italian Online Joint Industry Committee”, som övervakar och samordnar digitala aktiviteter för Italien. Det nya avtalet syftar till att vidareutveckla systemen för landets opinionsmätningar.
Det tidigare avtalet gav Nielsen möjlighet att genomföra oberoende mätningar av internetanvändande (baserat på ett statistiskt urval), leverera mättjänster baserade på befolkningsstatistik samt att utveckla planeringsverktyg för mediebyråer. I och med det nya samarbetet kommer de två företagen att tillsammans utveckla vad de kallar för ”Audioweb 2.0”. Målet med samarbetet är att framtidssäkra opinionsmätningar och liknande statistiska undersökningar för såväl italienska myndigheter som företag och organisationer.
Nielsen upplever att samarbetet ger dem stora möjligheter att utveckla sitt tjänsteutbud i Italien och Nielsens operativa chef Toni Petra kommenterar: ”Mätningar av beteenden och viewability på nätet är en allt mer komplex verksamhet och vi värdesätter vårt fortsatta samarbete med Audioweb.”