Nielsen mäter nu även Youtube

Som ett led i att öka transparens och stöd till annonsörer lägger Nielsen till data från YouTubes app i deras befintliga Digital Ad Ratings rapport.
Sedan tidigare ingår YouTubes annonser i rapporten, men då bara för desktop. Genom att nu lägga till data från mobilappen ökar möjligheten att följa konsumenterna över olika plattformar, och minskar även risken att konsumenter räknas dubbelt.
Annonsörer får nu tillgång till information om såväl ålder och kön, som räckvidd, frekvens och uppskattat annonsvärde av respektive konsument. Med andra ord en hel del relevant information när du som annonsör planerar dina kampanjer med hjälp av Digital Ad Ratings.
David Wong, senior vice-president, digital product leadership på Nielsen, kommenterar uppdateringen: ”Vi är stolta över att kunna ge marknaden en oberoende bild av annonsering på Youtube i förhållande till det vidare annonslandskapet”.
Allt fler överväger att annonsera i rörlig media, och då ligger YouTube nära till hands. Men det är viktigt att ha oberoende data att tillgå, för att kunna göra en realistisk uppskattning av lönsamhet och effekt av annonserna. Genom Nielsens nu ganska omfattande rapport görs detta arbete enklare, och transparensen ökar dessutom vilket jämnar ut spelplanen för olika publicister.