Nielsen lanserar Online Campaign Ratings med mobiler

Att genomföra publikmätningar på datorer och i TV har sedan länge varit vardagsmat, men att genomföra publikmätningar på mobila plattformar är fortfarande en svår nöt att knäcka.

Undersökningsföretaget Nielsen har uppdaterat sin mätprodukt Online Campaign Ratings till att nu även mäta mobila enheter. Nielsen säger att deras produkt fångar demografi på kampanjer som rullar i mobila enheter samtidigt som den mäter datorer och TV. Detta innebär att de kan nu presentera så kallade Cross-Platform Campaign Ratings, vilket visar en totalare vy av hur annonser har setts över flera plattformar.

“Our goal is to measure audiences wherever and however they might access content. The launch of mobile in Nielsen Online Campaign Ratings paves the way for the debut of Digital Program Ratings and the inclusion of mobile measurement in TV ratings later this year,” säger Megan Clarken, EVP, global product leadership, om lanseringen.