Nielsen lägger till nya mätningar för online-video

Mätföretaget Nielsen lägger nu till information om visningar av video från Facebook, Hulu och YouTube i sin Digital Content Ratings rapport. Det kommer ge publicister och distributörer av videomaterial större möjligheter att följa videoklippens genomslagskraft och spridning.
Nielsen menar att de, genom att lägga till de tre största plattformarna för video gör det möjligt att både följa, och kunna visa upp vilken spridning olika videoklipp får. Genom att lägga till datan i Digital Content Ratings rapporten, som är deras flaggskepp, gör de informationen tillgänglig för så många av deras prenumeranter som möjligt.
Informationen i rapporten är dessutom jämförbar med tv-ratings, något som gör att tv-distributörer också kan ha stor nytta av att se hur väl deras olika videoinnehåll presterar online jämfört med linjär tv-distribution. Just denna jämförelse har blivit allt mer kritiskt i takt med att tongångarna kring online-video kontra linjär tv blivit allt högre. Förespråkare från båda sidor pekar på undersökningar som visar såväl på linjär tv:s vikande tittarsiffror, som den höga effektivitet som linjär tv-reklam har jämfört med annonser online.
Genom Nielsens oberoende data kanske diskussionen kan komma att lägga sig, och annonsköpare kan förlita sig på oberoende siffror när de ska välja distributionskanal.