Nicka om du vill bli omtyckt

De flesta vill bli uppfattade som trevliga och lätta att umgås med. Nu visar en ny studie från Hokkaido University i Sapporo, Japan, att genom att nicka uppfattas du som trevligare och lättare att ta kontakt med.
Studien lät 49 män och kvinnor se korta videoklipp av figurer som nickade, skakade på huvudet eller var helt stilla. Deltagarna fick sedan gradera hur ”likeable” (trevliga) och ”approachable” (kontaktbara) figurerna uppfatatdes på en skala från 0-100. Resultatet visade att de som nickade uppfattas som hela 30% trevligare än de som skakade på huvudet eller var helt stilla. De uppfattades dessutom som 40% mer kontaktbara.
Det var däremot ingen skillnad på om en person skakade på huvudet eller var helt stilla, vilket indikerar att en huvudskakning inte nödvändigtvis indikerar ett ökat avståndstagande. Att nickningar kunde medföra så stor förändring förvånade dock forskarna, det var dessutom ingen skillnad på om åskådaren var en man eller kvinna, utan båda könen gav liknande resultat.
Det skulle således kunna betyda att nickningar är en generisk indikator på att en person är öppen och trevlig, något som därför går att använda om du vill uppfattas så i exempelvis ett kundmöte.
Forskarna är dock noga med att påpeka att detta är en mycket liten studie, och att alla figurer var datorgenererade kvinnligt kodade ansikten. Det krävs därför ytterligare studier med såväl manligt kodade ansikten, som med riktiga människor för att verifiera resultaten. Dock verkar en så stor skillnad även med ett så litet urval indikera att det faktiskt finns substans bakom resultaten.
Oavsett kan det ju inte skada att testa. Pröva att ge en lätt nickning till folk, och se vilken reaktion du får. I värsta fall kanske de börjar prata med dig, men det var väl ändå det du ville förmedla, eller?