News55 tillförs 8 MSEK via nyemission

News55 har nu fler än 300 aktieägare och har tillförts 8 MSEK i samband med den nu avslutade nyemissionen som genomförts inför bolagets planerade notering på̊ NGM Nordic MTF.
Totalt tecknades 320 000 aktier vilket innebär att emissionen tecknades till 100 procent. Emissionen innebär att News55:s aktiekapital ökar från 500 000 SEK till 613 565,87 SEK samt att antalet aktier ökar från 1 408 874 stycken till 1 728 874, vilket motsvarar en utspädning på̊ 18,5 procent. Tilldelning har skett till det konsortium som till fullo garanterade emissionen. Dessa tilldelades aktier för ca 65 procent av det garanterade beloppet.
– Det har varit ett stort intresse för vår emission, främst bland mindre investerare. Det är med stor tillförsikt vi önskar våra många nya ägare välkomna som ägare till News55 och ser fram emot att slutföra vår noteringsprocess. Vi har nu goda förutsättningar att fortsätta vår tillväxtresa och skapa värden för såväl gamla som nya ägare, säger Fredrik Lundberg, VD och medgrundare av News55.
Under förutsättning att Bolaget blir godkänt för notering på NGM Nordic MTF kommer första handelsdag att meddelas i god tid.