New York Times ska använda sin erfarenhet för att hjälpa företag med marknadsföring

Tidningen New York Times startar nu ett tvärfunktionellt team som kallas nytDEMO. Baserat på tidningens erfarenheter av vad som engagerar läsare ska de nu hjälpa företag att förbättra sin marknadsföring. Redan finns flera olika projekt på gång.

New York Times samlar i det nya teamet personal från tidningens avdelningar data, produktion, design, teknik och marknadsföring. Tillsammans håller de reda på med flera olika projekt, bland annat ett som kallas Project Feels, och som kopplar ihop emotionell respons med engagemang. Projektet inleddes med att ett urval av tidningens läsare fick se ett flertal av tidningens artiklar, och deras reaktion dokumenterades. På så sätt kartlades kopplingar mellan innehåll, nyckelord och känslor. Genom maskininlärning kan de sedan förutspå vilken reaktion vissa typer av innehåll kommer att generera, vilket används i den nya produkten “perspective targeting”.

Den nya produkten gör det möjligt för marknadsförare att rikta annonser som stimulerar igenkänning och gillande för olika typer av läsargrupper. Exempelvis kan personer få annonser som skapar känslor av “självförtroende” eller “äventyrlighet” beroende på vad annonsören vill att läsaren ska känna.

Ett samtidigt projekt syftar till att kartlägga tidningens läsare. Genom anonymiserad data vill New York Times förstå vilken typ av läsare som är intresserad av vilket innehåll, och var de befinner sig när de läser artiklar. Dessa insikter kommer sedan att presenteras i verktyget “Readerscope” och användas för att förbättra tidningens utbud och annonsering.

Tidningen hoppas att det nya initiativet kommer innebära ett ökat värde för de marknadsförare som använder sig av New York Times som kanal. Genom de många ökade insikterna vill de bli en strategisk partner till sina annonsörer, och inte bara en publiceringsplattform. Förhoppningsvis kommer det även innebära en förbättrad användarupplevelse när annonserna kan bli mer personaliserade och riktade till olika läsarsegment. Frågan är om det finns någon svensk aktör som skulle kunna ta efter New York Times här i Sverige, eller om det är en position som redan tagits av byråerna.