Netigate uppgraderar sin rapportfunktion med nya finesser

Netigate har lanserat en större uppgradering av både design och funktionalitet i sin rapportfunktion.

Den nya rapportfunktionen är nu tillgänglig för samtliga av Netigates kunder.

Vår nya rapport låter dig sätta upp din analys på det sätt som passar dig bäst” säger Marie Nilsson, UX Lead på Netigate. “Vi har tagit fram den nya rapportfunktionen med fokus inte bara på användarvänlighet, utan utifrån att den även ska bespara användaren tid.

Netigates nya rapport är optimerad för att kunna hantera stora mängder data, det finns ingen gräns för hur många nivåer av nedbrytningar och extra serier som kan läggas till. Det betyder att tex ett multi-nationellt företag enkelt kan bryta ned sina resultat på enskilda kontor och produktgrupper för att följa hur NPS utvecklas i relation till företagets mål, skriver Netigate.

Några av de viktigaste funktionerna i den nya rapporten är:

  • Möjlighet att dela flera versioner av en rapport i ett valt format och ladda ned eller maila en realtidsuppdaterad version av dessa.
  • Filtrering av tidigare resultat, baserat på fasta eller rullande tidserier (tex senaste tre månader). Jämför resultat per vecka, månad, kvartal eller valfri tidsperiod.
  • Djupanalys av enskilda svar eller utvalda grupper, Sök, filtrera eller sortera respondenter. Du kan även se, exportera eller radera svar från enskilda respondenter.