Netflix tokökar i Sverige

Tillväxten för de populäraste SVOD-tjänsterna fortsätter även under fjärde kvartalet 2014, enligt MMS.

Antalet personer med tillgång till någon SVOD-tjänst närmar sig 2,5 miljoner i åldersspannet 9-99 år.

Netflix står för en betydande del, då den medvetna tillgången till tjänsten noterar över 1,5 miljoner personer, en ökning med över 600 000 personer jämfört med fjärde kvartalet 2013.

Läs också: Så här får du tillgång till Netflix amerikanska utbud

– Även de mindre tjänsterna ökar jämfört med förra året, säger MMS Onlinechef Martin Hehrne. C More Play har fördubblat sin dagliga räckvidd. TV4 Play Premium och HBO Nordic har mer än trefaldigat räckvidden under ett genomsnittligt dygn, även om det är från låga nivåer.

Daglig räckvidd och tillgång, antal 9-99 år 13 oktober – 7 december 2014

 

Daglig räckvidd Tillgång till tjänsten i hemmet
Netflix 465 000 1 568 000
Viaplay 198 000 931 000
TV4 Play Premium 60 000 207 000
HBO Nordic 34 000 198 000
C More Play 17 000 155 000
Någon SVOD-tjänst* 715 000 2 421 000

Källa MMS Trend och Tema 2014:4

Undersökningen genomfördes med telefonintervjuer i åldersspannet 9-99 år. Totalt genomfördes 2077 intervjuer under mätperioden 13 oktober – 7 december 2014. Med medveten tillgång avses tjänster som intervjupersonen själv vet om att denne har tillgång till.

*De abonnemangstjänster som ingår i MMS mätning är C More Play, C Sports, Eurosport Player, Filmnet, HBO Nordic, Kanal 5 Premium, Netflix, Telia Play+, TV4 Play Premium och Viaplay. SVOD utläses Subscription Video on Demand.