Netflix kostar de svenska tv-husen en halv miljard kronor i förlorade reklamintäkter

Svenska TV-husen tappar en halv miljard kronor per år i reklamintäkter på grund av att allt fler svenskar väljer att titta på Netflix istället för deras egna sändningar. 

Under 2017 spenderade vi 11 procent av vår tittartid på Netflix, enligt SVTs Publikrapport. Samtidigt rapporterar IRM att reklamen i linjär-TV och onlineTV uppgick till lite drygt 7 miljarder kronor under 2017.

Läs också: 10 timmar i veckan läggs på binge-watching

Om svenskarna spenderade dessa 11 procent av tiden med att titta på andra TV-kanaler än Netflix skulle det finnas nästan 10 minuter mer per person och dag att visa reklamfinansierade program för. Då har vi tagit bort cirka fem minuter av tittande som skulle hamnat hos reklamfria SVT. Detta skulle kunna innebära ytterligare 500 miljoner kronor i reklamintäkter för våra svenska tv-hus.

Detta visar på vikten av bra play-tjänster och här ligger de kommersiella kanalerna fortfarande efter Netflix.

Artikeln är skriven av:

Tobias Hedström
USA-korrespondent
tobias@smartplanner.se