Nepa utser ny CFO och skapar en Head of Investor Relations

Undersökningsföretaget Nepa utser Michael Wallin till den nya rollen Head of Investor Relations, och Ann-Christine Fick till ny CFO efter P-O Westerlund som istället axlat rollen som företagets VD.

Tidigare i år bytte Nepa ut sin VD Fredrik Östgren mot tidigare CFO P-O Westerlund. Företaget har sedan dess utvärderat vem som kan vara en lämplig efterföljare på posten, och nu meddelar företaget att det blir Ann-Christine Fick som får rollen. Ann-Christine anställdes som Senior Finance Accountant 2016, och var bland annat med och tog fram de finansiella dokumenten inför företagets börsnotering. Hon har en bakgrund på bland annat Deloitte, PwC, Amfa Bank och Becton Dickinson och är utbildad på Uppsala universitet.

P-O Westerlund kommenterar utnämningen: ”Det är ett stort nöje att få utnämna Ann-Christine till vår nya CFO. Hennes bakgrund i bokföring och finansiell rapportering, samt heller roll i att förbereda den finansiella dokumentationen inför börsnoteringen 2016, gör henne till en perfekt kandidat för att ta över som CFO.”

Samtidigt skapar man även den nya rollen Head of Investor Relations, där Michael Wallin tillsätts. Michael har 15 års erfarenhet som konsult för investerarrelationer och rollen innebär att stärka Nepas band med sina investerare. Michael har tidigare jobbat på bland annat Citigate och Hallvarsson & Halvarsson. P-O Westerlund kommenterar även utnämningen av Michael: ”Våra relationer med investerare är viktiga. Att bygga tillit och förbättra vår transparens kommer bli viktiga uppgifter för att kunna fortsätta framåt”.

Vi önskar både Ann-Christin och Michael lycka till i sina nya roller!