Nepa rekryterar från Ipsos

Svenska undersökningsföretaget Nepa rekryterade nyligen Ken Peterson, tidigare Loyalty COO på Ipsos. Ken blir Managing Direktor för Nepas USA-verksamhet.
Nepa jobbar med att skapa ”actionable insights”, det vill säga insikter som det direkt går att agera på. De gör det genom att kombinera beteendedata med affärsdata för att få en helhetsbild av kundens köpbeteende. De kan även skapa och anpassa bilden i realtid efter kundens besök på hemsidor eller genomförda köp.
Ken Peterson har en 13 år lång historia med Ipsos, där han arbetat med såväl deras lojalitetsprogram som hanterat Ipsos affärer i västra USA och två team på USAs östkust. Han har därför god kännedom om den amerikanska undersökningsmarknaden och kan bli ett välkommet tillskott till Nepa.
Fredrik Östgren, VD på Nepa, kommenterade rekryteringen av Ken: ”Hans roll hos oss möjligör att vi omedelbart kan erbjuda vårt ActionHub-koncept till amerikanska företag, och ge dem möjlighet att implementera data-drivna beslut och alltid ha uppdaterad och agerbara insikter tillgängliga för organisationen”.