Nepa tillsammans med Burt och Bonnier Tidskrifter lanserar ny mätning av kampanjeffekter

BT Brand Tracking mäter kampanjeffekter av digital annonsering och påvisar “lyftvärde” och “marginalnytta” av ökad frekvens på variabler som observation, preferens och köpintention, enligt Nepa, Burt och Bonnier Tidskrifter.

Under våren 2014 har Bonnier Tidskrifter och Nepa tillsammans med Burt lanserat en ny mätning som de döpt till “BT Brand Tracking” för att mäta digitala kommunikationseffekter. Utgångspunkten är en integrering mellan kvalitetssäkrade onlinepaneler och synlig kampanjexponeringsdata på individnivå.

Genom att jämföra en grupp av respondenter som blivit exponerad för en kampanj hos Bonnier Tidskrifter, i sin naturliga miljö oavsett plattform, med en referensgrupp som inte blivit exponerad för kampanjen kan BT Brand Tracking påvisa:

“Lyftvärde” : Skillnad i köpintention och varumärkespreferens mellan personer som blivit exponerade för kampanjen och personer som inte blivit exponerade för kampanjen.

“Marginalnytta” av ökad frekvens : Skillnad i kampanjeffekt mellan personer som blivit exponerade med olika frekvens.
I de kampanjer som testats hittills kan följande tendenser ses:

15-29-åringar tar lättare till sig budskap än 30+
30-49-åringar behöver högre frekvens än yngre målgrupper
Observation ökar med frekvens upp till ca 90%.
För 15-29 år verkar 6 synliga exponeringar på 1-sekundersnivån vara ett optimalt frekvensmål, för 30-49 år behövs en frekvens över 7 synliga exponeringar.

Bonnier Tidskrifter siktar på att göra ett 50-tal mätningar 2014 och bygger med varje ny mätning ökad kunskap om hur man som annonsör maximerar kommunikationseffekter online.

”Det är otroligt tillfredställande att kunna ta uppföljningen av digitala kampanjer till nästa nivå. Jag är övertygad om att denna typ av single-sourcelösning där kampanjeffekt och exponeringsdata kommer från samma källa är framtiden för kommunikationsuppföljning. Jag är väldigt glad över att Bonnier Tidskrifter velat ta det här steget med oss och Burt” säger Olle Råghall som är Head of Media & Entertainment på Nepa

“Äntligen är vi igång och kan erbjuda den här sortens mätningar till våra annonsörer! Vi på Bonnier Tidskrifter ägnar mycket tid åt att mäta allt vi kan mäta för att kunna påvisa mer än CTR som effektmått digitalt! Det kan vi verkligen göra nu och det gläder mig oerhört mycket och jag hoppas att fler annonsörer ställer krav på oss publicister att mäta vad som ger effekt på riktigt!” säger Jeanette Frisk Sundberg som är Digital Sales Director på Bonnier Tidskrifter

”Att enkelt kunna erbjuda detaljerad exponeringsdata på individnivå med tillhörande kontrollgrupp har länge varit en dröm inom Market Research. Burt är mycket stolta över att få vara med och driva denna utveckling med vår dataplattform.” säger  Carl Nelvig som är CTO på Burt