Nelly på topp enligt Episerver

E-handelsföretaget nelly.com är en av Sveriges bästa sajter när det gäller att erbjuda besökarna både kunskap och upplevelser, parat med produkt­information och försälj­ning. Det framgår av analysen ”A maturity index for Sweden’s top 5 eCommerce sites”, som Episerver nyligen gjort.

I analysen detaljgranskades fem av Sveriges mest framträdande e-handelsplatser: ikea.com, hm.com, netonet.se, nelly.com samt adlibris.com. Sajterna utvärderades efter sex olika olika kriterier, som t ex i vilken utsträckning man tillhandahåller innehåll utöver de rena sälj­funk­tionerna, hur man balanserar e-handel med övrigt innehåll samt hur väl sajten speglar före­tagets varumärke.

Nelly.com kom ut som den bästa svenska e-handelssajten, med mycket höga poäng i nästan alla kategorier. Det redaktionella innehållet är lätt att hitta, välskrivet och snyggt kopplat till varumärket. Sajten drar också stor nytta av multimedia och är frekvent upp­daterad, med en tät integration till sociala medier. Nelly.com fick 63 av 72 möjliga poäng i utvärderingen.

På andra plats kom H&M med 58 poäng, följd av Ikea med 57 poäng. Adlibris fick 49 av 72 poäng, medan NetOnNet kom sist i utvärderingen med endast 37 poäng.

Innehåll – eller content – har blivit allt viktigare när e-handelsföretag ska interagera med sina kunder på nätet. Bra innehåll handlar om allt från att leverera relevanta mervärden till att ut­nyttja sociala medier på rätt sätt. Dessutom bör företagen möta sina kunder och besökare på ett sammanhängande och enhetligt sätt i sina digitala kanaler.

I undersökningen ”Where content and commerce collide”, som företaget Econsultancy nyligen genomförde för Episerver, pekar på en internationell trend att både B2B- och B2C-företag i allt större utsträckning arbetar med t ex redaktionella artiklar och användarguider i olika format för att ge sina kunder en bättre upplevelse.