"Needl Analytics är en spännande utveckling inom webbanalys som kommer att demokratisera Google Analytics"

Needl Analytics lanserar ett nytt automatiserat verktyg för Google Analytics i öppen beta.
Needl Analytics Ltd är ett svensk-brittiskt bolag som startades 2016 med målet att bygga ett nästa generationens verktyg för automatiserad webbanalys.
I teamet bakom Needl Analytics ingår Rickard Almér, medgrundare och ansvarig för analys och R&D, Andrew Dempsey, medgrundare och CMO, Phil Roach, medgrundare och CTO, Anders Hagström, medgrundare och investerare och Siew Sai Hoo, medgrundare och investerare.
“Marknadsavdelningarnas trånga sektor idag är den begränsade tillgången på webbanalytiker. Att kunna segmentera sin data är en förutsättning för att kunna agera på rätt saker. Vi vet också att de bästa grejerna finns i segmenten när du borrar ner. Vi bestämde oss för att förenkla processen genom att bygga Needl, ett automatiserat verktyg för webbanalys som gör segmenten tillgängliga för alla,” skriver medgrundare Rickard Almér på Needl Analytics till Dagensanalys.se.
”Som webbanalytiker blev jag frustrerad över hur mycket tid jag behövde lägga på repetitivt arbete istället för att kunna fokusera på faktiskt analysarbete. Så tillsammans med kollegor inom teknik och marknadsföring byggde vi Needl Analytics, som hjälper mig att identifiera vad som genererar eller hindrar konverteringar, så att jag kan fokusera helt på lösningarna,” fortsätter han.
Möjligheten att automatiskt spåra förändringar gör att Needl-användare kan utvärdera resultatet av taktiska och strategiska initiativ på en mycket detaljerad nivå och därmed frigöra webbanalytikers tid från rapportering till att identifiera lösningar istället.
“Needl Analytics är en spännande utveckling inom webbanalys som kommer att demokratisera Google Analytics och även låta icke-analytiker få tillgång till de viktigaste och mest värdefulla insikterna i sin data”, kommenterar Andrew Dempsey, medgrundare och CMO på Needl Analytics Ltd. “Needl Analytics kommer uppmuntra fler utanför analysavdelningarna att delta och det kommer leda till bättre och datadrivet beslutsfattande,” avslutar Rickard.
På bild: Rickard Almér